Consultancy

Ontwerp en advies

Bij het ontwerp en advies van oplossingen wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van internationaal erkende standaarden. Vanuit de techniek gezien zijn dit de ISA standaarden (ISA-18, ISA-88, ISA-95, ISA-99 en ISA-100, ISA-106). De projecten worden voornamelijk gestructureerd volgens GAMP 5 en Prince 2. Hierbij worden ook altijd elementen van Six Sigma en Lean Manufacturing meegenomen.

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de gebruiker een systeem krijgt wat hij zelf wil hebben, ook al weet hij zelf nog niet wat hij wil. Hierbij is het mijn taak de eisen en wensen van de gebruikers vast te leggen en te vertalen naar eisen en wensen die de leveranciers begrijpen en kunnen leveren. Hierbij wordt een “risk based” aanpak gekozen, waarbij alle eisen traceerbaar en onderhoudbaar zijn tijdens maar ook na afloop van het project.

Diensten die hierbij geleverd kunnen worden zijn:

  • Opstellen en beoordelen van specificaties en ontwerpdocumenten
  • Selectie en beoordelen systemen en leveranciers
  • Opstellen en beoordelen prototypen
  • Risico management
  • Opstellen en beoordelen van testprotocollen
  • Begeleiden van testen
  • Begeleiden oplevering en opstart van systemen
  • Advies en beoordeling onderhoudbaarheid van systemen

De werkzaamheden kunnen tegen vaste prijs of op uurbasis worden uitgevoerd