Consultancy

Procesverbetering

Lean of Six Sigma

Het onderstaande figuur geeft aan waar de Six Sigma aanpak of de Lean Mnaufacturing aanpak het meest tot zijn recht komt.

Six Sigma heeft de voorkeur als het verbeter vraagstuk complex is en de oplossingsrichting onbekend is. Een Six Sigma project geeft grotere verbeteringen en zal vaak snel aangeven in welke richting de oplossing gezocht moet worden, doordat de statistisch vergelijkingen relaties tussen oorzaak en gevolg aangeven. Een goeveelheid gegevens over het procesverloop dient wel beschikbaar te zijn om van statistiek gebruik te kunnen maken.

Lean Manufacturing is meer gebaseerd op gestruktureerd denken en ervaring. Deze methode heeft de voorkeur bij relatief eenvoudige procesverbetringen die dan stap voor stap uitgevoerd worden.

In veel projecten worden Lean Manufacturing middelen en de Six Sigma methode naast elkaar gebruikt voor het beste resultaat, zeker op de overgangen van meer en minder complexiteit en onzekerheid over de uitkomst.

.

LeanSigma