Consultancy

Procesverbetering

Six Sigma

Six Sigma is een gestructureerde methodo om processen te verbeteren met een kwaliteit management systeem, gebaseerd op statistiek.

De structuur used voor dit verbeterproces is DMAIC: Define, Measure, Analyse, Improve en Control.

Six Sigma is ontstaan bij Motorola in de tachtiger jaren als oplossing voor problemen met de kwaliteit van producten en de klanttevredenheid. Later starte één van de betrokkenen een adviesbedrijf en schreef een boek over Six Sigma. Six Sigma kwam in opmars toen Geberal Electric het op grote schaal ging toepassen en er mijarden mee bespaarde binnen enkele jaren. Andere bedrijven zagen de kracht van Six Sigma en de grote mogelijkheden, die dit met zich mee bracht en namen de aanpak over.

Er is veel kennis beschikbaar in boeken en op het internet. Op de site www.leanvalidation.eu worden een aantal basis begrippen uitgelegd en kunt u zien hoe SiX Sigma kan worden toegepast binnen uw bedrijf.

Als Six Sigma Black Belt kan ik u hierbij helpen.

 

dilbert