Consultancy
Paperless Validation

Paperless Whitepaper

Business Improvement project

Klant:

Telecommucatie bedrijf

Periode:

2010, augustus - september

Locatie:

Nederland; Nieuwegein, Veenendaal

Project Type:

Business re-engineering

Project Functie:

Business Consultant

 

 

Omschrijving van de activiteiten

Bij een tweetal telecommunicatiebedrijven zijn dringend verbeteringen in de bedrijfsvoering noodzakelijk. Samen met leveranciers en klanten en het personeel van de betreffende bedrijven zijn de bedrijfsprocessen beschreven. Op basis van deze bedrijfsprocessen worden, de betrokken mensen en Lean Six Sigma technieken zijn mogelijke verbeteringen in kaart gebracht en uitgewerkt. Inmiddels is men gestart met de uitvoering van deze verbeteringen.

 

Er is een verbeterpotentieel van meer dan € 500.000 beschreven.6sigma